Maastolajit

Maasto-osuuksissa hyödynnetään koiran erinomaista hajuaistia erilaisissa etsintätehtävissä. Järjestämme koulutusta jäljellä, haussa sekä etsinnässä. Maastolajien koulutus toteutetaan pääasiallisesti pienryhmien kautta. Lisäksi järjestämme vuosittain sekä kevät- että syysleirin, joissa kouluttaudutaan eri maasto-osuuksilla.

Pienryhmiin ja leireille ilmoittaudutaan ja varataan paikka etukäteen. Pienryhmäkoulutuksista ja leireistä veloitetaan erillinen osallistumismaksu.

Esine-etsintä

Jälki-, haku-, viesti ja etsintäkokeen maasto-osuuteen kuuluu myös esine-etsintä. Esine-etsintää voi verrata noutoliikkeeseen, jossa koira joutuu käyttämään hajuaistiaan noudettavan esineen löytämiseen. Koiran tehtävänä on viiden minuutin aikana etsiä tallatulta alueelta (50m x 50m) sinne pudotetut käyttöesineet kuten esimerkiksi hanska, lompakko tai vauvan kenkä. Alokasluokassa on löydettävä yksi esine, avoimessa luokassa kaksi ja voittajaluokassa tavoitteena on löytää kaikki kolme esinettä.

Jälki

Jälkikoe on koemuodoista suosituin. Palveluskoirakokeissa koira jäljestää ihmisen tekemää jälkeä. Jälkikokeessa koira etsii janalta jäljen ja lähtee seuraamaan sitä oikeaan suuntaan. Jälki tehdään siten, että jäljentekijä, koiralle vieras henkilö, kävelee maastossa suunnitellun reitin ja jättää kävelyuralleen 6 jälkiesinettä, noin 10 cm pitkiä kuivia oksanpätkiä. Koira ilmaisee kepit, joko menemällä maahan tai tuomalla ne ohjaajalle

Koiralla on noin 10 m pitkä jälkiliina kiinnitettynä joko kiinteään pantaan tai jälkivaljaisiin. Ohjaaja lähettää koiran etsimään jälkeä tuomarin osoittamasta kohdasta etsintälinjan päästä. Ohjaaja seuraa koiraa noin 10 metrin etäisyydellä. Tultuaan jäljen kohdalle koiran tulee lähteä seuraamaan sitä oikeaan suuntaan eli samaan suuntaan kuin jäljentekijä on kulkenut. Koiran tulee seurata jälkeä tarkasti siten, että se löytää kaikki kuusi jälkiesinettä, jotka sen tulee ilmaista ja viedä ohjaajalle.

Jälki pitenee luokittain, 1-luokassa jäljen pituus on 500, 2-luokassa 1000 ja 3-luokassa 1500 metriä. Myös jäljen vanhentumisaika pitenee siten, että jälki on tehty 1-luokassa noin tuntia ennen jäljen ajoa, 2-luokassa n. 1½ ja 3-luokassa 2 tuntia ennen jäljen ajoa. Koira etsii jäljen 30 – 40 – 50 metriä pitkältä suoralta linjalta, jonka yli jostain kohdasta jäljen tekijä on kävellyt. Kokeessa koiranohjaaja ei tiedä, mistä kohtaa jälki kulkee linjan poikki. Aikaa jäljen ajamiseen ja jälkiesineiden ilmaisemiseen on 1-luokassa 20, 2-luokassa 30 ja 3-luokassa 40 minuuttia.

Jälkikokeessa tuomari arvostelee vain koiran jäljen etsimisen ja jäljestämään lähdön. Tämän jälkeen ohjaaja ja koira työskentelevät kahden kesken, kunnes tulevat jäljen päähän esineelle nro 6, johon jälki loppuu. Tämän jälkeen ohjaajan tulee luovuttaa esineet tuomarille tai kokeen toimihenkilölle, joka kirjaa tuodut esineet ja näiden perusteella voidaan todeta, miten koira on jäljestämistehtävästä suoriutunut.

Erikoisjälki DSC_0012

Erikoisjälkikoe on pellolla suoritettava jäljestämiskoe, jossa tuomari arvostelee koko koesuorituksen. Koiran tulee seurata jälkeä tarkasti ja maavainuisesti. Jokainen poikkeama jäljeltä vähentää pisteitä. Kokeessa ei ole tottelevaisuusosuutta.

Koeluokkia on kaksi. Luokassa 1 jälki on 1000 – 1400 askelta pitkä ja kolme tuntia vanha. Jäljelle jätetään neljä käyttöesinettä, jotka koiran on ilmaistava, kulmia (90°) on kuusi. Luokan 2 jälki on n. 2000 askelta pitkä, 3 tunnin ikäinen, esineitä on seitsemän ja kulmia jäljellä on kahdeksan. Lisäksi kummassakin luokassa jäljen ylittää 30 minuutin aikaerolla seurattavan jäljen ylittävä toisen henkilön tekemä harhajälki.

Haku

Haku lajina sopii sosiaalisille koirille, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti, vaikka ohjaaja ei olisi näkyvissä. Hakua harjoitellaan hakuryhmissä, joissa kaikki toimivat myös vuorotellen maalimiehinä. Maalimiehillä on tärkeä osuus koiran koulutuksessa, koska he palkkaavat koiran oikeista suorituksista ja rakentavat näin koiralle motivaation etsintään.

Haku Miska

Hakukokeessa koiran on tarkoitus löytää  kolme maalimiestä etsintäalueelta. Maalimiehet menevät piiloihin ennen koiran ja ohjaajan radalle tuloa. Ohjaaja kulkee alueen keskiviivaa pitkin ja lähettää koiran vuorotellen kummallekin puolelle etsimään siellä piilossa olevia ihmisiä eli maalimiehiä. Saadessaan hajun maalimiehestä koiran tulee paikantaa haju ja ilmaista löytämänsä maalimies.

Ilmaisu 2

Koira voi ilmaista maalimiehen joko haukkumalla tai ottamalla kaulassaan roikkuvan muovirullan suuhunsa ja palaamalla ohjaajan luo, jolloin ohjaaja tietää maalimiehen löytyneen. Tämän jälkeen koira kytketään ja se vie ohjaajansa maalimiehen luokse. Tuomari on mukana koko suorituksen ajan ja pisteitä saa koiran työskentelystä ja ohjattavuudesta.

Hakukokeen henkilöetsinnässä koiran tulee etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet 3 ihmisiä. Henkilöhakualueen koko kasvaa koeluokittain. 1-luokassa alue on kooltaan 10 0m x 100 m, ja etsintäaika 10 minuuttia. 2-luokassa 100 m x 200 m, ja etsintäaikaa on 15 minuuttia ja 3-luokassa 100 m x 300 m ja etsintäaikaa on 20 minuuttia.

Etsintä

Etsintäkokeesta voi puhua eräänlaisena moniotteluna. Koe koostuu jäljestä, henkilöhausta, esineruudusta, pudotetun esineen noudosta ja tarkkuusetsinnästä.

Jälki on alokasluokassa 300 metriä pitkä ja 40 minuuttia vanha. Muissa luokissa matkat ovat 400 ja 500 metriä ja jäljen ikä 50 ja 60 minuuttia. Koira etsii jäljen etsintälinjalta, joka on luokittain 20, 30 tai 40 metriä pitkä. Jäljelle jätetään neljä esinettä.

Henkilöetsintäalue on kaikissa luokissa kooltaan 100 x 100 metriä. Alueelle on piiloutunut kaksi maalimiestä, jotka koiran tulee löytää ja ilmaista. Suoritus on luokittain muutoin sama, vain 3-luokassa toinen maalimiehistä on umpipiilossa, ja etsintään käytettävissä oleva aika lyhenee. Aika on luokittain 10/8/8 minuuttia.

Pudotetun esineen noutaminen on maastossa tapahtuva, hyvin pitkä noutoliike. Ohjaaja kävelee maastoon merkittyä linjaa 50 metriä, pudottaa oman esineen, koiran huomaamatta, ja jatkaa kulkuaan 50/100/150 metriä lisää. Tämän jälkeen ohjaaja lähettää koiran noutamaan esineen. Luovutus tapahtuu kuin tottelevaisuusosuuden noutoliikkeessä ja seuraamisen tulee olla hyvää.

Tarkkuusetsintä tapahtuu joka luokassa 3 m x 3 m suurella alueella. Alueella on yksi pieni, kova esine, joka koiran tulee ilmaista ohjaajalle. Esineinä käytetään kolikoita, muttereita tms. metalli- tai kovamuoviesineitä. Ilmaisun jälkeinen etsintäaika on yksi minuutti. Kokonaisetsintäaika on luokittain 5/4/3 minuuttia.