Haku

Haku lajina sopii sosiaalisille koirille, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti, vaikka ohjaaja ei olisi näkyvissä. Hakua harjoitellaan hakuryhmissä, joissa kaikki toimivat myös vuorotellen maalimiehinä. Maalimiehillä on tärkeä osuus koiran koulutuksessa, koska he palkkaavat koiran oikeista suorituksista ja rakentavat näin koiralle motivaation etsintään.

Hakukokeessa koiran on tarkoitus löytää kolme maalimiestä etsintäalueelta. Maalimiehet menevät piiloihin ennen koiran ja ohjaajan radalle tuloa. Ohjaaja kulkee alueen keskiviivaa pitkin ja lähettää koiran vuorotellen kummallekin puolelle etsimään siellä piilossa olevia ihmisiä eli maalimiehiä. Saadessaan hajun maalimiehestä koiran tulee paikantaa haju ja ilmaista löytämänsä maalimies.

Koira voi ilmaista maalimiehen joko haukkumalla tai ottamalla kaulassaan roikkuvan muovirullan suuhunsa ja palaamalla ohjaajan luo, jolloin ohjaaja tietää maalimiehen löytyneen. Tämän jälkeen koira kytketään ja se vie ohjaajansa maalimiehen luokse. Tuomari on mukana koko suorituksen ajan ja pisteitä saa koiran työskentelystä ja ohjattavuudesta.

Hakukokeen henkilöetsinnässä koiran tulee etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet 3 ihmisiä. Henkilöhakualueen koko kasvaa koeluokittain. 1-luokassa alue on kooltaan 100 x 100 m, ja etsintäaika 10 minuuttia. 2-luokassa 100 x 200 m, ja etsintäaikaa on 15 minuuttia ja 3-luokassa 100 x 300 m ja etsintäaikaa on 20 minuuttia.